Условия за ползване

 

Настоящите условия за ползване определят условията, въз основа на които Besthoteloffers BV, KvK 56982879  (ние, нас или нашия) предоставя достъп до Уебсайта и информацията.

 

1. Дефиниции

В настоящите Условия за ползване:

Информация означава цялата информация, налична на Уебсайта, включително:

 1. наличност на хотелски стаи;

 2. цени на хотелски стаи;

 3. описания и снимки на хотели;

 4. удобства, предлагани от хотелите;

 5. мнения на клиенти; и

 6. редакторски коментари;

Разрешено предназначение означава предназначението за сравняване на цени за настаняване в хотели и хотелски услуги във връзка с правенето на резервации и/или уреждане на пътувания, но изключва препубликуване или предаване на Информацията или която и да било част от нея до клиентите по какъвто и да било електронен път;

Предложение от трета страна означава стоките и услугите, предлагани за продажба от трета страна;

Уебсайт означава уебсайтът, който се намира на адрес BestHotelOffers.net.

2. Достъп

Като упражнявате достъп до Уебсайта, Вие:

 1. приемате, че спазването на настоящите Условия е задължително за Вас; и

 2. потвърждавате, че имате навършени 18 години.

3. Забранени дейности

Вие не бива да:

 1. възпроизвеждате в материална форма, публикувате, огласявате публично или адаптирате Информацията и никоя част от нея, освен за Разрешеното предназначение;

 2. упражнявате достъп или наблюдение върху Информацията или част от нея с помощта на робот, паяк, скрейпър или друг автоматичен софтуер, или механизъм без нашето предварително писмено съгласие;

 3. нарушавате ограниченията на хедърите за изключване на роботи от Уебсайта, нито да заобикаляте или прескачате всякакви други мерки, с които се цели предотвратяването или ограничаването на достъп до Уебсайта;

 4. предприемате каквито и да било действия, които причиняват или могат да причинят неразумно или непропорционално голямо натоварване на нашата инфраструктура;

 5. опитвате да модифицирате, превеждате, адаптирате, редактирате, декомпилирате, деасемблирате или извършвате обратна разработка на която и да било софтуерна програма, използвана от нас във връзка с Уебсайта.

4. Освобождаване от отговорност

Вие ни освобождавате от отговорност за всякакви разходи, жалби, искове, задължения, разноски, щети и загуби, причинени от Вашето ползване на Информацията или която и да било част от Информацията за каквато и да било цел, с изключение на Разрешеното предназначение.

Проверка на Информацията и поемане на риск

5.1 Проверка на Информацията

Вие трябва да проверите точността на Информацията, преди да приемете или използвате каквото и да било Предложение от трета страна.

5.2 Поемане на риск

Вие поемате целия риск във връзка с Вашето:

 1. ползване на Уебсайта и Информацията; и

 2. приемане и използване на оферти от трети страни.

6. Липса на гаранция

Ние не гарантираме:

 1. точността, качеството, пълнотата или надеждността на Уебсайта, Информацията и каквито и да било Предложения от трети страни;

 2. че Уебсайтът и Информацията ще бъдат без грешки, без вируси, че ще работят без прекъсване или че няма да бъдат използвани без оторизация или от хакери.

 

7. Общи

7.1 Цялостно споразумение

Настоящите Условия за ползване съдържат споразумението между страните в неговата цялост и имат превес над всякакви предишни комуникации между страните.

7.2 Изменения и вариации

Може да изменяме или променяме настоящите Условия за ползване по всяко време, без да Ви уведомяваме.

7.3 Приложимо законодателство и юрисдикция

Тези Условия за ползване се уреждат и трябва да се тълкуват в съответствие със законите, които са в сила в Холандия. Вие се подчинявате на изключителната юрисдикция на холандските съдилища по отношение на всички въпроси, произтичащи от или свързани с тези Условия за ползване.

hotels
Условия за ползване
© 2018 BestHotelOffers B.V.